Dzielnicowy z Żabna zatrzymał sprawcę podpalenia

Za wywóz odpadów na łono natury oraz ich podpalenie 44-letni mężczyzna z powiatu tarnowskiego został ukarany grzywną. I tym razem zdradziły go własne śmieci.

Początkiem tygodnia podczas patrolu rejonu służbowego, dzielnicowy z Żabna z daleka zauważył smugę dymu. Dym unosił się w rejonie nieużytków i pól w Łęgu Tarnowskim. Natychmiast udał się w rejon pożaru i jednocześnie powiadomił straż pożarną. Jak przyjechał na miejsce spotkał mężczyznę, który niedaleko ma domki oraz stawy. Wspólnie pokierowali druhów ochotników z Bobrownik Wielkich, którzy szybko dojechali na miejsce pożaru. Okazało się, że w rowie zostały wysypane śmieci, które następnie ktoś podpalił. Strażacy rozpoczęli gaszenie śmieci oraz traw, które zaczęły się szybko palić.

Dzielnicowy ustalił sprawcę wyrzucenie śmieci oraz podpalenia. Okazał się nim 44-letni mieszkaniec sąsiedniej gminy. Został on ukarany grzywną w formie mandatu karnego oraz został zobowiązany do usunięcia śmieci.

Szybka reakcja dzielnicowego oraz druhów ochotników zapobiegła niepotrzebnemu pożarowi. Mężczyzna nie potrafił racjonalnie wytłumaczyć dlaczego wyrzucił śmieci oraz jej podpalił.

Pamiętajcie – obowiązkiem nas wszystkich jest troska o środowisko naturalne tak by pokolenia, które przyjdą po nas mogły się cieszyć pięknem otaczającego świata. Wyrzucanie śmieci gdzie popadnie czy ich palenie to zbrodnie zadane przyrodzie, ludziom i zwierzętom. To także łamanie obowiązującego prawa.

Artykuł 162 kodeksu wykroczeń stanowi:

§ 1. Kto w lasach zanieczyszcza glebę lub wodę albo wyrzuca do lasu kamienie, śmieci, złom, padlinę lub inne nieczystości, albo w inny sposób zaśmieca las, podlega karze grzywny albo karze nagany.
§ 2. Jeżeli czyn sprawcy polega na zakopywaniu, zatapianiu, odprowadzaniu do gruntu w lasach lub w inny sposób składowaniu w lesie odpadów, sprawca podlega karze aresztu albo grzywny.
§ 3. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 można orzec nawiązkę, a w razie popełnienia wykroczenia określonego w § 2 orzeka się nawiązkę – do wysokości równej kosztom rekultywacji gleby, oczyszczenia wody, wydobycia, wykopania, usunięcia z lasu, a także zniszczenia lub neutralizacji odpadów.

Art. 191. Ustawy o odpadach

Kto, wbrew przepisowi (art. 155 miejsce termicznego przekształcania odpadów), termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów podlega karze aresztu albo grzywny.

Źródło: KMP Tarnów

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *