Działania podejmowane przez straż pożarną w powiecie tarnowskim w związku z epidemią koronawirusa

Strażacy w powiecie tarnowskim kontynuują działania wspierające walkę z rozprzestrzenianiem się koronawirusa w dniach 06.04 do 13.04.2020 r. przeprowadzili działania:

  • Za pośrednictwem systemów informatycznych zostały przekazane informacje i materiały szkoleniowe dot. realizacji działań w zakresie prowadzonych działań w obrębie zagrożenia koronawirusem. Funkcyjni i strażacy jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, wszyscy strażacy tut. Komendy, oraz urzędy miast i gmin na terenie powiatu tarnowskiego otrzymały materiały edukacyjne dot. zagrożenia   COVID-19. Aby móc wspólnie i skutecznie działać w obliczu zagrożenia pandemicznego.
  • W dniach 06.04 do 13.04.2020 r. strażacy JRG Nr 1, JRG Nr 2 i OSP KSRG prowadzili działania związane z informowaniem mieszkańców, aby pozostać w domu. Działania te podejmowane na terenie gmin: Wojnicz, Wierzchosławice, Ryglice, Lisia Góra, Tuchów.
  • W dniach 06.04 do 13.04.2020 r. strażacy jednostek OSP KSRG z terenów gmin: Wierzchosławice, Lisia Góra, Szerzyny w ramach współpracy z ośrodkami pomocy społecznej dostarczali paczki żywnościowe dla osób objętych kwarantanną. Łącznie strażacy przeprowadzili 12 interwencji.
  • W dniu 07.04.2020 r. w ramach działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem skutków rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID – 19 strażacy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 1 PSP w Tarnowie rozstawili przed Specjalistycznym Szpitalem im. E. Szczeklika w Tarnowie namiot pneumatyczny, który w razie potrzeby będzie służył do przeprowadzania przez personel medyczny placówki wstępnej oceny pacjentów potencjalnie zarażonych koronawirusem.

Źródło: KM PSP Tarnów 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *